Tegemoetkoming coachtraject

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten van een coachtraject:

  1. Werkgevers investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers en leidinggevenden. Een coachtraject kan worden bekostigd uit het opleidingsbudget en is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting (studiekosten)
  2. Door te investeren in de begeleiding van een medewerker kan worden voorkomen, dat hij/zij uitvalt. Een coachtraject kan worden ingezet ter voorkoming en/of verkorten van verzuim en als onderdeel van een re-integratietraject (Wet Verbetering Poortwachter)
  3. Ziektekostenverzekeraars kunnen, onder voorwaarden, begeleiding door een coach vergoeden via het aanvullende pakket.
  4. Voor een particulier is een coachtraject aftrekbaar onder de noemer ‘studiekosten’. Er is sprake van een leertraject. U doet kennis op onder begeleiding of toezicht.
  5. Voor zelfstandig ondernemers is een coachtraject aftrekbaar onder de noemer ondernemerskosten.
  6. Begeleiding in zelfredzaamheid en zelfstandigheid kan worden bekostigd uit een Persoonsgebonden Budget (PGB)
  7. Via een individuele re-integratie overeenkomst (IRO) reserveert het UWV een budget om een coachtraject geheel of gedeeltelijk te betalen.

Heeft u nog een aanvullende tip? Laat het ons weten via contact.

Menu

Copyright © 2022 coachenopresultaat.nl. All Rights Reserved.  Premium WP Plugins