Management Coaching

Kenmerken

Leidinggevenden worden gespiegeld in hun rol en leren hun effectiviteit te vergroten. Er ontstaat inzicht in het eigen handelen in de werksituatie. De leidinggevende wordt begeleid op de weg naar verandering en ervaart wat het oplevert om op een andere manier met (dagelijkse) situaties om te gaan.

Doelgroep

  • Iedere leidinggevende die toe is aan het veranderen van de wijze waarop zij tot dan toe met zaken zijn omgegaan in hun functie en in relaties op het werk
  • Iedere leidinggevende die een zakelijke doel wil halen
  • Iedere leidinggevende die (tijdelijk) geblokkeerd is in het persoonlijk functioneren in de functie

Aanpak

Gestart wordt met een inventarisatiegesprek: Een gesprek van een uur waarin wordt kennisgemaakt, de situatie door de leidinggevende wordt beschreven en zijn of haar doel wordt geconcretiseerd. Hierna wordt besloten of beide voldoende aanleiding zien en voelen voor een vervolg.

Is dit het geval, dan volgt binnen 1 week een offerte waarin gewenst resultaat, aantal sessies en kosten zijn opgenomen. Na ondertekening van de offerte start de coaching in overleg met de cliënt (de opdrachtgever).

Resultaat

Inzicht in het eigen handelen en effectiviteit. Zicht op de gewenste situatie en bewustwording van eigen mogelijkheden, kwaliteiten, kracht en invloed.

Menu

Copyright © 2023 coachenopresultaat.nl. All Rights Reserved.  Premium WP Plugins